Zahradní a krajinná tvorba
-- Krajina


Naše krajina prochází v posledních desetiletích významnými změnami. Dnes máme možnost podílet se na obnově těch krajinných struktur, které byly v minulosti neuváženě zničeny.

Nabízíme Vám zpracování projektové dokumentace a pomoc při realizaci prvků rozptýlené zeleně ve všech stádiích projektové přípravy a v jakémkoli rozsahu: od mapování krajiny, generelu ÚSES, jeho zapracování do projektu komplexních pozemkových úprav až po realizační projekt a samotnou realizaci založení biocenter, biokoridorů, alejí, stromořadí, doprovodné zeleně polních cest a revitalizace vodních toků.

FOTO: Stromořadí, meze a rozptýlená zeleň dotváří charakteristický ráz české krajiny, Klatovsko na jaře

FOTO: Návrh výsadeb doprovodné zeleně polní cesty v k.ú. Močerady u Staňkova v rámci komplexních pozemkových úprav

FOTO: Ovocné stromy patří neodmyslitelně do naší venkovské krajiny, na okraje vesnic, podél cest i na meze a okraje lesů a remísků; na obrázku je rozkvetlá třešeň u příjezdu do vsi na Klatovsku

FOTO: Výsadba lipové aleje podél silnice III. třídy na Staňkovsku v rámci dotačního programu ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu

 Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více