Zahradní a krajinná tvorba
-- Projektová dokumentace


Zpracování kvalitní technické dokumentace návrhu zahrady nebo projektu revitalizace zeleně by mělo předcházet každé realizaci, má-li být projekt dlouhodobě úspěšný a funkční. Je to proces, který zahrnuje následující činnosti

 1. Zjištění požadavků zákazníka aseznámení se s terénem

 2. Zaměření pozemku a vyhodnocení stávajícího stavu v terénu

 3. Zakreslení situace stávajícího stavu na výkres v měřítku

 4. Návrh základního prostorového uspořádání jednotlivých prvků, obvykle v několika variantách

 5. Konzultace návrhu rozvržení prostoru se zákazníkem

 6. Upřesnění návrhu výsadeb a dalších opatření

 7. Nakreslení osazovacích plánů, příp. nákres průřezů terénem a 3D vizualizací

 8. Konzultace jednotlivých detailů se zákazníkem

 9. Upřesnění výsledného návrhu

 10. Výpočet nákladů navrhovaných opatření – návrh rozpočtu realizace akce

 11. Vypracování doplňkové textové části – popis technologie výsadeb, místních ekologických podmínek, plánu údržby a základních údajů o celém projektu

 

Mapa současného stavu Mapa prostorového  uspořádání

Mapa současného stavu

Rozvržení prostoru

 

Návrh rozmístění pevných prvků

 

Osazovací plán

Rozmístění pevných prvků Osazovací plán

Výsledkem tohoto procesu je projektová dokumentace, podle které může zákazník sám, nebo jakákoli odborná firma realizovat navrhovaná opatření. Tato projektová dokumentace může sloužit jako referenční dokument v budoucnu, jako nezbytná příloha žádosti o dotace i jako podklad pro výběrové řízení a doklad ke stanoviskům dotčených orgánů, jsou li nějaká potřeba pro realizaci daného projektu.

Hotová projektová dokumentace tedy obsahuje:

 • textovou část – vymezení úkolu, charakteristiku místních podmínek, popis současného stavu, návrh patření, popis technologie realizace a návrh údržby

 • nákladovou část – rozpočet realizace akce

 • grafickou část – zakreslení stávajícího stavu do mapy v měřítku, zákres rozvržení prostoru,

  přehled návrhu výsadeb, osazovací plán, případně příčný řez a 3D vizualizace

3D Vizualizace

Axonometrický pohled 3D pohled

Dnes se obvykle dodává hotová projektová dokumentace jak ve vytištěné formě, tak i v digitální podobě ve formátu PDF.

 


Tisk článku
Zpátky na hlavní stránku


Poslední projekce


Novinky a tipyStránka: 1 2

Obohaťte svou zahradu podzimními barvami

 V době, kdy většina rostlin již odkvetla a připravuje se k "zimnímu spánku" může někdy naše zahrada vypadat trochu smutně a jednotvárně. Existuje jednoduchý způsob, jak to napravit. Přidejte na své záhony ty rostliny, které jsou významné svým podzimním zbarvením listů, plodů a borky, případně kvetou právě v závěru vegetační sezóny.

přečti si více

Stromy do malých zahrad

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkávám u majitelů menších rodinných zahrad je tato: "Můžeme si zde zasadit strom?". Odpověď zní: "Určitě ano, jen je potřeba pečlivě vybrat druh a kultivar."

přečti si více